О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт

Зашто пројекат? Нас води идеја да је боље ''ресетовати'' знање и праксе, него ''ресетовати'' људе електрошоковима.

Европска унија у оквиру програма "Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћамa" је подржала пројекат развоја услуга социјалне заштите партнера из Јагодине, Ћићевца и Жабара.

Град Јагодина, Општина Ћићевац и Општина Жабари у партнерству са својим пружаоцима социјалних услуга - Градским центром за социјални рад Јагодина, Црвеник крстом Ћићевац и Центром за социјални рад Жабари - те удружењем Центар за друштвено економски развој из Јагодине, носиоцем пројекта задуженим за пружање стручне подршке развоју социјалних услуга, отпочели су заједнички пројекат ''Развој свеобухватног система подршке самосталном живљењу у заједници у Централној Србији''.

Пројекат је усмерен на успостављање одрживих и квалитетних услуга "помоћ у кући" за одрасле и старе кориснике са интелектуланим и менталним сметњама уз обезбеђење нових радних места на пословима социјалне заштите.

Сврха услуге "помоћ у кући" је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. На пројекту ''Развој свеобухватног система подршке самосталном живљењу у заједници у Централној Србији'' услуга помоћ у кући намењена је особама са интелектуланим и менталним сметњама услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Услуга ''помоћ у кући'' која се развија заједничким пројектом је иновативна: иако услуга ''помоћ у кући'' одавно присутна у Србији као и на подручију Ћићевца, Јагодине и Жабара, до сада није пилотирана за пружање корисницима са интелектуланим и менталним сметњама, тако да ће пројекат обезбедити важан допринос процени примењивости ове услуге на нове корисничке групе.

Сарадња партнера са подручја 3 општине омогућиће заједнички и упоредни развој процедура и пракси за успостављање нове услуге, као и продорнију промоцију на локалном и националном нивоу. У све 3 локалне заједнице кроз пројекат биће ангажоване по 6 неговатељица, укупно њих 18. Укупна вредност пројекта је 166.589 евра, од тога буџет за директно пружање услуга помоћ у кући у Јагодини износи 39.438 евра, буџет за услугу на подручју Општине Жабари износи 39.778 евра и будет за услугу на пордучје Општине Ћићевац износи 40.568 евра. Европска унија финансира пројекат у износу до 141.601 евра, док разлика представља локално учешће. Пројекат је почео 1 јула 2014 и трајаће 18 месеци, до почетка 2016 године.