О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт
31. март 2016.
Јагодна, Ћићевац, Жабари
Обезбеђена висока одрживост пројекта


4. децембар 2015.
Параћин
Одржана завршна конференција пројекта


26. новембар 2015.
Београд
Конференција ЕУ програма за подршку
менталном здрављу у заједници


16. новембар 2015.
Ћићевац
Завршни мониторинг састанак
– припрема за одрживост пројекта


октобар 2015.
Јагодина
Интезивирано пружање услуга
- радна пракса за нове неговатељице


9. јун 2015.
Пожаревац
Размена искустава:
рад са корисницима са проблемима у понашању


1. јун 2015.
Жабари
Нови партнер и пружалац услуга ПУК


18. мај 2015.
Јагодинa
Услуга ПУК у заједници је решење
за особе са менталним тешкоћима у развоју


31. март 2015.
Ћићевац
Евалуација досадашњих резултата
пројеката у Ћићевцу


10. фебруар 2015.
Рекордна видљивост нашег пројекта у медијима


3. фебруар 2015.
Ћићевац
Континуитет и одрживост пружања услуга ПУК


29. јануар 2015.
Жабари
Консултације о пружању услуге ПУК током 2015. године


14. јануар 2015.
Београд
Представаље пројекта на Радио Београду


7. јануар 2015.
Ћићевац
Прича о корисници и пружаоцима услуга ПУК


15. децембар 2014.
Београд
Радионица о извештавању за пројекте грант шеме


2. децембар 2014.
Жабари
Консултације о плану развоја услуга током 2015 године


30. октобар 2014.
Јагодина
Тренинг за неговатељице из 3 партнерске
локалне заједнице


27. октобар 2014.
Београд
Радионица – евалуација одрживости услуга
социјалне заштите


24. октобар 2014.
Јагодина
Тренинг за стручне раднике: ка новом моделу опоравка корисника – ОПОРАВАК У ЗАЈЕДНИЦИ


24. октобар 2014.
Жабари
Партнери у акцији


26. септембар 2014.
Ћићевац
За подршку корисницима –
заједно све социјалне и здраствене службе


август 2014.
Јагодина
Медијско представљање пројекта у Јагодини


22.јули 2014.
Жабари
Подршка самосталном живљењу


15.јули 2014.
Ћићевац
Представљен пројекат и договорена сарадња


4.јун 2014.
Београд
Свечано проглашење одабраних пројеката