О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


4.јун 2014.
Београд
Свечано проглашење одабраних пројеката
Представници партнера на пројекту ''Развој свеобухватног система подршке самосталном живљењу у заједници у Централној Србији'' учествовали су у раду свечане конференције на којој су проглашени одобрени пројекти на конкурсу "Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћамa".

Европска унија доделила је више од 2,3 милиона евра бесповратних средстава установама социјалне и здравствене заштите, организацијама цивилног друштва и локалним самоуправама у Србији које су учествовале на конкурсу „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама“.

Свечано проглашење грантова за 19 пројеката помоћи особама са менталним и интелектуалним потешкоћама одржано је 4. јуна 2014. у “Палати Србија” у Београду. Свечаности су присуствовали Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, др Златибор Лончар, министар здравља и амбасадор Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске уније у Србији.

„Данас је за близу 999 људских бића почео лепши и мало бољи живот. Не само за њих већ и за њихове породице, за средину у којој живе. Можемо да кажемо да је од данас свет постао мало хуманији, мало поштеније место за живот. Желим да се захвалим нашим пријатељима из ЕУ који су омогућили све ово, али и вама без којих сав новац овог света и не би имао велики смисао”, истакао је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обраћајући се присутнима.

Др Златибор Лончар, министар здравља рекао је да ће финансијска подршка ЕУ у оквиру овог пројекта омогућити специјалним психијатријским болницама „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу и „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу да део својих делатности пренесу на локални ниво. Лончар је додао да примарна здравствена заштита мора да буде ојачана пре свега обучавањем лекара да лакше препознају знакове душевних и менталних поремећаја.

“Сувише често област менталног здравља није предмет дебата које се воде у јавности. А управо ова област од критичног је значаја како за појединачно, људско, тако и друштвено благостање” истакао је амбасадор Мајкл Девенпорт, шеф делегације Европске уније у Србији.

Процењује се да се 300 хиљада људи у Србији суочава са интелектуалним потешкоћама и душевним болестима.

Бесповратна средства додељена су за 19 пројеката који ће се реализовати од јуна 2014. до децембра 2015. Циљ пројеката је унапређење положаја корисника резиденцијалних установа који имају интелектуалне и менталне потешкоће и ставарање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу. Захваљујући овим пројектима биће отворено 19 нових сервиса у системима социјалне заштите и здравства у Србији, 149 особа би требало да кроз процес деинституционализације започне самосталан живот у заједници, 192 особе да буду припремљене за деинституционализацију, а 533 особе ће бити обухваћено локалним услугама којима је циљ превенција институционализације.

Од 2000. године до данас ЕУ је донирала 144 милиона евра за подршку социјалном сектору, а 147 милиона евра уложено је у здравство Србије.

Након свечаног проглашења, одржана је радионица на којој су корисницима грантова представљена општа правила имплементације и коришћења бесповратних средстава ЕУ.

<<< повратак на страну вести