О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


14. јануар 2015.
Београд
Представаље пројекта на Радио Београду


„Услуга ''помоћ у кући'' која се развија у овом пројекту је иновативна. Иако је одавно присутна у Србији као и на подручју Ћићевца, Јагодине и Жабара, до сада није пилотирана за пружање корисницима са интелектуланим и менталним сметњама, тако да ће пројекат обезбедити важан допринос процени примењивости ове услуге на нове корисничке групе“, рекао је Иван Младеновић из ЦДЕР-а гостујући у РТС Првом програму радио Београда.

За просечно 72 корисника током месеца, на пружању услуга ПУК уз стручне раднике ангажовано је 18 неговатељица након што су сви прошли пакет обука. Сврха услуге "помоћ у кући" је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. Услуга је намењена особама са интелектуланим и менталним сметњама услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или је нема.

<<< повратак на страну вести