О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


4. децембар 2015.
Параћин
Одржана завршна конференција пројектаЗавршна конференција пројекта ''Развој свеобухватног система подршке самосталном живљењу у заједници у Централној Србији'', који је усмерен на успостављање одрживе и квалитетне услуге „помоћ у кући” за одрасле и старе кориснике са интелектуалним и менталним сметњама, одржана је 3. децембра у Параћину. Циљ Конференције био је да се представе резултати пројекта и да се путем излагања експерата и кроз заједничку дискусију размотре фактори одрживости услуге.

Конференцији је присуствовало 43 учесника из локалних самоуправа и организација које пружају социјалне услуге, из чак 13 локалних заједница – Пожаревац, Жагубица, Жабари, Свилајнац, Деспотовац, Јагодина, Рековац, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Књажевац и Нови Пазар. Најбројнији су били представници пружаоца услуга социјалне заштите – њих 36, од чега је подједнако било учесника из јавног и цивилног сектора.

На конференцији је учествовало 7 излагача. Пројектне резултате представио је Дарко Димитријевић, директор Центра за друштвено економски развој (ЦДЕР). Он је истакао да су успешно спроведене све планиране активности и остварени жељени резултати, као и да постоје оправдана очекивања за обезбеђивање високог нивоа одрживости покренутих социјалних услуга у заједници. До данас је услуга помоћ у кући пружена за 110 корисника на подручју све 3 локалне заједнице обухваћене пројектом – Јагодине, Жабара и Ћићевца. Услуге је користло 78 жена и 32 мушкарца. Услуга је корисницима пружана у складу са националним стандардима, са израђеним индивидуалним плановима за кориснике и уз претходну едукацију пружалаца услуга. На обезбеђивању подршке корисницима ангажовани се бројни актери из локалне заједнице – центри за социјални рад, организације Црвеног крста, здравствене установе и друге организације цивилног и јавног сектора.

О обезбеђењу одрживости услуге помоћ у кући у наредној години говорили су председник Општине Ћићевац Златан Кркић, председник Општине Жабари Миодраг Филиповић и директорка Градског центра за социјални рад Бисерка Јаковљевић. Оба општинска челника исказали су одлучност да и по завршетку пројекта наставе да подржавају успостављену услугу за особе са интелектуалним и менталним сметњама. У све 3 локалне заједнице пружање услуге наставиће се и у наредној години, при чему ће се услуге обезбедити за најмање 85% корисника из наведене циљне групе.О инсистутуционалној и финансијској одрживости услуге излагао је консултант ЦДЕР-а Иван Младеновић, док је о бенефитима пружених услуга за кориснике говорио експерт Марко Ђорић. Поред партнера на пројекту, излагање на Конференцији имала је и представница Сталне конференције градова и општина (СКГО) Јасмина Танасић. Допринос Конференцији пружио је и Предраг Радуловић, менаџер пројекта у Власотинцу подржног од Делегације ЕУ у Републици Србији, представљањем услуге у заједници – ''становање уз подршку''.

Велики број релевантних учесника, разноврсност тема, позитивне изјаве у вези са одрживошћу услуге и активна дискусија која је уследила, учинили су Конференцију успешном и показали да се овакви скупови могу успешно организовати и изван највећих српских градова.

Пројекат ''Развој свеобухватног система подршке самосталном живљењу у заједници у Централној Србији'' спроводе Град Јагодина, Општина Жабари и Општина Ћићевац у партнерству са пружаоцима услуга Градским Центром за социјални рад Јагодина, Асоцијацијом за развој општине Жагубица и Црвеним крстом Ћићевац. ЦДЕР је носилац пројекта задужен за пружање стручне подршке у развоју социјалних услуга.

Пројекат је усмерен на успостављање одрживих и квалитетних услуга помоћ у кући за одрасле и старе кориснике са интелектуалним и менталним сметњама. Сврха услуге помоћ у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. Услуга је намењена особама која имају физичка и психичка ограничења услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора.

Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији кроз програм “Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама”

Како су медији видели конференцију можете погледати у видео галерији.

<<< повратак на страну вести