О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


октобар 2015.
Јагодина
Интезивирано пружање услуга
- радна пракса за нове неговатељице

У Јагодини су корисници услуга помоћ у кући добили додатну подршку кроз ангажовање додатних неговатељица. Наиме, путем јавних радова, Градски центар за социјални рад Јагодина обезбедио је укључивање нових неговатељица. Нове неговатељице су сходно националним стандардима, у рад са корисницима упућене уз ментрску подршку искусних неговатељица, кроз заједничку рад у пару.

Док за новоангажоване неговатељице, ово искуство представља радну праксу, за кориснике са интелектуалним и менталним сметњама увођење нове особе у њихов живот води јачању социјалне интеракције и представља подстрек за друштвену инклузију.

<<< повратак на страну вести