О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


31. март 2016.
Јагодна, Ћићевац, Жабари
Обезбеђена висока одрживост пројекта

Након окончања пројекта обезбеђена је одрживост пружања услуга на високом нивоу.

Сво особље у Ћићевцу и Жабарима наставило је да пружа услуге, уз проширени ангажаман стручних радника. У Јагодини су од 6 неговатељица ангажованих током пројекта, 3 наставиле за пружањем услуга у првом кварталу 2016 године, док ће од априла бити укључене додатне неговатељице. У све 3 локалне заједнице проширење обухвата корисника довело је до укључивања старих особа са психичким и физичким ограничењима и деце са сметањама у развоју у услугу помоћ у кући.

У Јагодини услуге наставља да пружа Градски центар за социјални рад Јагодина, у Ћићевцу Црвени крст Ћићевац, док је у Жабарима уведен као нови пружалац услуга удружење Централна развојна иницијатива. У све 3 партнерске заједнице пружање услуга се обавља према националним стандардима за услугу помоћ у кући. Ово удружење и Црвени крст Ћићевац испунили су све услове за лиценцирање и воде поступак за добијање лиценце у законском року.

<<< повратак на страну вести