О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


26. септембар 2014.
Ћићевац
За подршку корисницима –
заједно све социјалне и здраствене службе


Пружање свеобухватне подршке одраслим лицима са интелектуалним и менталним тешкоћама обезбедиће кроз заједнички рад и пуну сарадњу Општина Ћићевац, Црвени крст Ћићевац, Дом здравља и Центар за социјални рад. Ове кључне интитуције и организације за подршку самосталном живљењу у заједници данас су потписале протокол о сарадњи којим су регулисале и ојачале своју сарадњу.

Важан допринос дестигматизацији особа са интелектуалним и менталним проблемима могу пружити медији, тако да је као медијски партнер препознат Радио Ћићевац.

Видео извештај са овог догађаја можете погледати овде.

<<< повратак на страну вести