О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


27. октобар 2014.
Београд
Радионица – евалуација одрживости услуга
социјалне заштите


Више од 50 представника установа социјалне и здравствене заштите као и организација цивилног друштва и локалних самоуправа којима су додељени грантови на конкурсу „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама” у оквиру активности пројекта Отворени загрљај, присуствовало је радионици о одрживости пројеката који се реализују у овим установама и организацијама.

Радионица је одржана 27. октобра 2014. у Београду у циљу дефинисања кључних елемената за одрживост услуга социјалне заштите које се успостављају у оквиру подржаних пројеката, идентификације примера добре праксе, заједничких и најчешћих проблема са којима се суочавају пројекти као и корака за креирање акционих планова одрживости. Присутне су поздравиле Александра Чалошевић, Михаела Јанша и Бранкица Јеремић, експерти на пројекту Отворени загрљај.

У уводном делу, Биљана Зекавица, начелница Одељења за инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије одржала је презентацију о лиценцирању пружалаца услуга социјалне заштите и представила услове који су неопходни за добијање лиценце. Она је истакла да до маја 2016. године сви пружаоци морају да добију лиценцу за рад. Лиценца се издаје на период од шест година.

Након презентације, уследила је дискусија о законским условима и постојећим стандардима који се односе на пружање услуга социјалне заштите, а који се директно односе на добијање лиценце.

Михаела Јанша, експерт на пројекту представила је предуслове који утичу на институционалну и финансијску одрживост пројеката односно на одрживост услуга у заједници намењене особама са менталним и интелектуалним потешкоћама. Представљен је и пример акционог плана за одрживост услуга социјалне и здравствене заштите.

У наставку радионице, анализирана је тренутна ситуација као и наредни кораци како би се утицало на креаторе политика у циљу иницирања промена и унапређења пружања услуга социјалне и здравствене заштите у Србији. Радионици су присуствовали чланови пројектног тима, представници Делегације ЕУ у Србији и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Учесници су закључили да је за успешну деинституционализацију неопходно: да принцип „новац прати корисника“ функционише у пракси, јача подршка и Министарстваза рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и Министарства здравља пружаоцима услуга које ће се развијати кроз пројекте, боља сарадња са ресорним институцијама попут центара за социјални рад у пружању услуга социјалне заштите, да Министарство за рад достави писмену одлуку/потврду да је установа у процесу трансформације, да Министарство за рад пружи помоћ у структурисању цене услуга јер у постојећем Правилнику нису довољно јасне инструкције о ценама услуга (имајући у виду четири степена подршке), да се реши проблем око запошљавања нових особа, да локалне самоуправе преузму финансирање активности у вези са пружањем услуга (попут рада центара за ментално здравље).

На радионици је покренута и иницијатива за поновним формирањем мреже пружалаца услуга у циљу оснаживања и повезивања пружалаца услуга и утицања на јавне политике кроз давање предлога за допуне и измене постојеће законске регулативе.

<<< повратак на страну вести