О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


15. децембар 2014.
Београд
Радионица о извештавању за пројекте грант шеме


Радионица о извештавању пројеката одабраних на конкурсу „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивају особа са менталним и интелектуалним потешкоћама“ одржана је у Београду 15. децембра 2014.

Скупу су присуствовали представници институција социјалне заштите, локалних самоуправа, невладиних организација који реализују пројекте, Делегације Европске уније у Србији и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Радионица је одржана са циљем да се пројектима представе технички детаљи и информације које се односе на попуњавање извештаја и пружи подршка за припрему периодичних извештаја које ће достављати након завршетка пројеката.

Александра Чалошевић и Ненад Шућуровић, експерти за грант шему на пројекту Отворени загрљај водили су радионицу. Чалошевић је истакла да је радионица део пројектних активности у циљу пружања техничке подршке грантовима у припреми извештаја о реализованим активностима и резултатима који ће бити постигнути током трајања пројеката. Она је представила техничке информације које се односе на попуњавање описног дела извештаја, док је Ненад Шућуровић представио детаље у вези са финансијским делом извештавања.

На крају радионице, представници пројеката изнели су податке о очекиваном броју корисника услуга социјалне заштите који ће бити измештени из установа. На сва питања која су постављена на радионици, Делегација ЕУ пружиће одговоре који ће бити објављени на сајту Делегације ЕУ у Србији и на сајту пројекта Отворени загрљај.

Европска унија доделила је више од 2,3 милиона евра бесповратних средстава установама социјалне и здравствене заштите, организацијама цивилног друштва и локалним самоуправама у Србији које су учествовале на конкурсу „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама“.

Бесповратна средства додељена су за 19 пројеката који ће се реализовати од јуна 2014. до децембра 2015. Циљ пројеката је унапређење положаја корисника резиденцијалних установа који имају интелектуалне и менталне потешкоће и ставарање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу.

<<< повратак на страну вести