О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт


30. октобар 2014.
Јагодина
Тренинг за неговатељице из 3 партнерске
локалне заједнице


Данас је у Јагодини одржан тренинг за неговатељице из Ћићевца, Јагодине и Жабари. Сврха тренинга је била да се неговатељице, од којих су многе са великим искуством у пружању услуга помоћ у кући, припреме за рад са корисницима са менталним потешкоћама.

Иако услуга ''помоћ у кући'' је одавно присутна у Србији као и на подручју Ћићевца, Јагодине и Жабара, до сада није пилотирано пружање ове услуге за пружање корисницима са интелектуалним и менталним сметњама. У недостатку искуства у раду са особама са интелектуалним И менталним смењама, неке неговатељице су показале одређену дозу страха у односу на рад са предвиђеном популацијом. Разбијање предсрасуда, поготово оних о (не)безбедности у раду са корисницима кроз упознавање са корисничком групом био је први задатак тренинга. Усмеравање неговатељица, да у раду са корисницма код којих је могућ напредак у развоју способности, примењу активзационе приступе обучио их је да кроз нове приступе у раду постану сарадници за самостални живот корисника у заједници.

<<< повратак на страну вести